Lütfen en az 3 karakterlik aranacak kelimeyi yazınız
  • 10
  • HAKKIMIZDA

    TEK Köy Elektrikasyonu olarak görev yapmakta olan birimlerimiz 2705 sayılı yasa gereğince Elektrik Dağıtım Müesseselerinin kurulmasından sonra 01.11.1982 tarihinde Belediyeler Elektrik Tahakkuk ve Tahsilat Birimlerine devredilerek 1990 yılına kadar bu şekilde hizmet vermiştir. 

     

    1990 yılı Temmuz ayında Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlükleri lağvedilerek TEK Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlükleri oluşmuş ve bu şekilde 1994 yılına kadar devam etmiştir. 1994 yılında TEK, TEDAŞ ve TEAŞ olarak iki ayrı anonim şirkete dönüştürülmüştür.

     

    Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.04.2004 tarih 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamı ve programına alınması neticesinde; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 31.01.2005 tarih B.02.1.ÖİB.0.10.07/00-991 sayılı yazısı ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinden oluşan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kurulmasına karar verilmiştir. 01.03.2005 tarihinde merkezi Diyarbakır'da olmak üzere; Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. hizmete başlamıştır.

     

    Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin, Dicle Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış A.Ş.'deki %100 oranındaki hissesinin devrine ilişkin hisse satış sözleşmesi 28.06.2013 tarihinde imzalanarak Dicle Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye devrolmuştur.

     

    Mersis No: 0295036844200014
     
    Ticaret Sicil No: 18636
     
    Ticaret Ünvanı:  Dicle Elektrik Dağıtım AŞ.
     
    Adres: Şanlıurfa yolu 3. Km Kayapınar/DİYARBAKIR
     
    Vergi Kimlik No: 2950368442
     
    Vergi Dairesi: GÖKALP
     
    Denetçi Firma: İstanbul Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ.