Lütfen en az 3 karakterlik aranacak kelimeyi yazınız
  • 10
  • AÇIK POZİSYONLAR
    DEDAŞ Çalışan Adayı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni'ni okudum, anladım.

    KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA BEYANI

    Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (“DEDAŞ”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak tarafıma sunulan Aydınlatma Metnini okuduğumu, anladığımı, gerekli aydınlatmanın yapıldığını, Şirketiniz ile yaptığım/yapacağım iş görüşmesi dolayısıyla Şirketinizin İnsan Kaynakları Departmanına ilişkin işe alım ve iş görüşmesi süreçleri ile ilgili politikaların uygulanması ve yürütülmesi; çalışan adaylarının ve DEDAŞ’ ın yasal haklarının ve meşru menfaatlerinin korunması amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (a,) (c), (ç), (e), (f) bentlerinde “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaatleri” olarak belirtilen haller dışında kalan işlenen/saklanan ve iş bu açık rıza beyanımın verilmesinden sonra da işlenecek/saklanacak olan aydınlatma metninde sayılan kişisel verilerim ve özel nitelikli kişisel verilerimin işe alım süreçlerinde, işe alınmam halinde iş akdimin devam ettiği süre boyunca ve iş akdimin sona ermesinden itibaren İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca işlenmesini, saklanmasını, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını/aktarılmasını kabul ettiğimi, bu hususta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümleri kapsamında açık rızam olduğunu serbest ve özgür irademle kabul ve beyan ediyorum.


    DEDAŞ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA BEYAN metnini okudum, anladım.