Lütfen en az 3 karakterlik aranacak kelimeyi yazınız
 • 10
 • FATURA AÇIKLAMALARI

  İşletme Adı : Müşterinin bağlı bulunduğu işletme bölgesi (il, ilçe, belde, köy, mahalle)
  İşletme Kodu : Müşterinin bağlı bulunduğu işletme bölgesini (il, İlçe,Belde,Köy,mahalle) gösteren kod. 
  Abone No : Sözleşme sırasında müşteriye enerji kullandığı tesisat için verilen abonelik numarası. 
  Dosya No : Müşterinin enerji kullandığı tesisatın bulunduğu bölgelere ait dosyaların defter numarası. 
  Sıra No : Müşterinin kayıtlı olduğu dosyadaki sırasını gösteren numara.
  Tarife Kodu  : Müşterinin hangi tarife grubunda enerji kullandığını gösteren kod numarası. 
  Dönem : Faturanın ait olduğu yıl ve ayı gösterir. 
  Sayaç No : Müşteri sayacının seri numarası.
  Marka/Tip : Sayacın Markası/Tipi.
  Çarpan  : Akım trafolu ve gerilim trafolu müşterilerde endeksler arası farkın çarpıldığı değeri gösteren katsayı.
  Son Endeks : Müşterinin elektrik sayacının en son okunduğu gündeki endekstir.
  İlk Endeks : Müşterinin elektrik sayacının bir önceki dönem okumasındaki endekstir.
  (+/-) Tüketim (Kwh) : Herhangi bir nedenle yapılan ilave tahakkuk veya tenzil miktarının kwh cinsinden değeri. 
  Trafo Kaybı : Ölçüsü alçak gerilim tarafından yapılan trafolu müşterilerden tüketim üzerinden ilgili mevzuat hükümleri gereği hesaplanarak alınan bedel.
  Tüketim : Son okuma değerinden ilk okuma değerinin çıkarılması ile hesaplanan tüketim miktarının (ilk endeks ve son endeks arasındaki fark ile varsa çarpanla çarpımı) kwh cinsinden değeri. 
  Birim Fiyat (TL) : Müşterinin ait olduğu tarife grubuna ait kwh karşılığı aktif enerji tüketimlerin kwh değerinden birim bedelidir. 
  Tüketim Tutarı : Tüketim miktarı(kwh) ile elektrik birim fiyatı(TL) çarpımına karşılık gelen miktar. 
  Perakende Satış Hizmet Bedeli : Dağıtım şirketinin tahsilat hizmetleri, fatura dağıtım, sözleşme yapımı vb. hizmetlerine karşılık toplam kwh tüketiminin perakende satış hizmet bedeli birim fiyatı ile çarpılması sonucu hesaplanan bedel.
  İletim Sistem Kullanım Bedeli : Dağıtım şirketinin iletim hizmetlerine karşılık toplam kwh üzerinden iletim şirketine (TEİAŞ) ödediği bedel.
  Dağıtım Bedeli : Dağıtım şirketinin arıza, bakım, onarım, yenileme, iyileştirme ve kapasite artışları vb. hizmetlerine karşılık toplam kwh tüketiminin dağıtım bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan bedel.
  Kayıp Enerji Bedeli : Kayıp enerji bedeli kaynaktan müşteriye ulaşıncaya kadar ki şebekede kaybolan enerji karşılığı tahakkuk edilen bedeldir. Toplam kwh tüketiminin kayıp kaçak bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan bedel.
  Sayaç Okuma Bedeli : Dağıtım şirketinin sayaç okuma hizmetine karşılık sayaç okuma başına birim bedel olarak tahakkuk edilen bedel.
  Gündüz  : Elektrik kullanımında 06:00-17:00 saatleri arasındaki tüketim.
  Puant  : Elektrik kullanımında 17:00-22:00 saatleri arasındaki tüketim.
   
  Gece  : Elektrik kullanımında 22:00-06:00 saatleri arasındaki tüketim.
  Demant (kW) : Müşterinin aynı ay içinde çektiği maksimum gücü gösterir. 
  Sözleşme Gücü (kW) : Müşterinin talebi üzerine çekeceği kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konulmuş bulunan güç miktarı.
  Güç Tutarı : OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinden bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.(Sadece sanayi abone grubu için geçerlidir) 
  Güç Aşımı : Çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinin bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir. .(Sadece Sanayi Abone grubu için geçerlidir) 
  Güç Aşımı Tutarı : Çift terimli müşterilerin sözleşme gücü üzerinde güç çekmesi durumunda, sözleşme gücünü aşan güç üzerinden hesaplanan sabit ücret. .(Sadece Sanayi Abone grubu için geçerlidir)
  Güç Birim Fiyatı :
  OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinden bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir. .(Sadece Sanayi Abone grubu için geçerlidir) 
  Güç Aşım Birim Fiyatı : Çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinin bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir. .(Sadece Sanayi Abone grubu için geçerlidir)
   
  Gerilim Trafo Oranı : Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan gerilim trafosunun dönüştürme oranıdır.
  Akım Trafo Oranı : Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan akım trafosunun dönüştürme oranıdır.