Lütfen en az 3 karakterlik aranacak kelimeyi yazınız
 • 10
 • DİCLE ELEKTRİK HAKKINDA

  Misyon

   

  İnsan Kaynakları birimi olarak misyonumuz; organizasyonumuzu, yüksek performans kültürüne sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile çalışanlarını geliştiren, yetkilendiren ve bağlılığı artıran, tercih edilen bir şirket olmak için sürdürülebilir insan kaynakları politikaları ile desteklemektir.

   

  Politikalarımız

   

  İşe Alım

   

  İnsan Kaynakları olarak işe alımda önceliğimiz şirket vizyonu ve stratejisi doğrultusunda yetenekli işgücünü organizasyonumuza kazandırmaktır. Bu doğrultuda açık pozisyonlarımızla ilgili kriterler, görev tanımları ve adaylardan beklentiler ortaya konulmaktadır. Yayınlanan açık pozisyonlara gelen başvurulardan uygun bulunan adaylarla görüşmeler yapılıp, kişilik testi, yabancı dil testi, genel yetenek testi gibi uygulamalarla işe uygun adayın belirlenmesi desteklenmektedir. Bu sürecin sonunda uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılıp, teklifin kabul edilmesi durumunda işe alımı gerçekleştirilmektedir.

   
   
  Kariyer Planlama
   
  Dicle Elektrik'te etkin bir kariyer planlama sistemi uygulanmaktadır. Kademe sistemi temeli üzerine kurulu kariyer gelişim planlarına göre yapılan rotasyon, geçici görevlendirme, terfi, transfer uygulamaları sayesinde çalışanlarımızın kariyer gelişimi ve pozisyonların yedeklenmesi sağlanmaktadır.
   
   
  Ücret ve Sosyal Haklar
   
  Dicle Elektrik'te ücret kademe yapısına göre ücret ödenmektedir. Ücret artışları bu kademe yapısına uygun olacak şekilde, piyasa rekabet şartları doğrultusunda yılda bir kez yapılmaktadır.
   
   
  Yıllık İzinler
   
  Dicle Elektrik çalışanları iş kanununda belirtilen yasal izin sürelerine göre yıllık izin hakkından yararlanırlar.
   
   
  Diğer Haklar
   
  Dicle Elektrik çalışanları yemek, servis yardımı gibi yan hakların yanı sıra kademe sistemine göre oluşturulmuş diğer sosyal haklardan da yararlanırlar.
   
   
  Performans Sistemi
   
  Dicle Elektrik'te hedefler ve yetkinlikler üzerine kurulu performans sistemi ile çalışanlarımızın performansı değerlendirilmektedir. Her bir Dicle Elektrik çalışanından beklenen 5 yetkinlik bulunmaktadır. Bu yetkinlikler şunlardır;
   
  -Öğrenme Odaklılık
  -Takım Çalışmasına Yatkınlık
  -İletişim Yönetimi
  -Etkili Problem Çözme
  -Sonuç Odaklılık
   
  Her bir çalışanımızdan beklediğimiz 5 şirket yetkinliğine ek olarak, kişinin çalıştığı departmanın özelliklerine göre değişen 5 departman yetkinliği belirlenmiştir. Her yıl sonunda şirket yetkinlikleri, departman yetkinlikleri ve bireysel hedefler doğrultusunda çalışanların performans notları hesaplanır.  Yüksek performans gösteren kişilerin ödüllendirildiği gibi düşük performans gösteren kişilerin gelişimi için de yol gösterici olan performans yönetim sistemimiz ücret artışı, prim, kariyer planlama, eğitim gibi uygulamalarımızla entegre durumdadır.