Lütfen en az 3 karakterlik aranacak kelimeyi yazınız
 • 10
 • KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

   Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., olarak elektrik dağıtım faaliyetlerinde;

   

  •Yasaları, EPDK yönetmeliklerini ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek ve ilgili tarafları ve çözüm ortaklarını da aynı felsefe ile yönetilen şirketler arasından seçmeye özen göstermek,

  •Uygunluk yükümlülükleri şartları ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001:2007 OHSAS İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002: 2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi şartlarına uyarak, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001:2007 OHSAS İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002: 2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,

  •ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001:2007 OHSAS İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002: 2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standartlarının sürekliliğini sağlamak için hedef ve planlarımızı kesintisiz uygulamak,

  •Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin en hızlı ve en iyi şekilde karşılamak,

  •Müşteri memnuniyetine önem ve öncelik vermek ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çalışmak,

  •Geri bildirime (şikayetler dahil) açık olan müşteri odaklı bir ortamı oluşturmak, müşteri memnuniyetini arttırmak, alınan her bir şikayetin çözüme ulaştırmak,

  •Şikayetçilere açık, etkili ve kullanımı kolay şikayet süreci sağlamak,

  •Müşteri hizmet kalitesini iyileştirmek için şikayetlerin analizini ve değerlendirilmesini yapmak,

  •Önce insan felsefesinden hareketle; etkin olarak uygulanan ve sürekli geliştirilen ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001:2007 OHSAS İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002: 2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemimizle sadece risk ve tehditleri önlemek değil bunları fırsatlara çevirmek,

  •Hizmetin tüm aşamalarında risk ve tehditleri kontrol altında tutarak, sorunları ortaya çıkmadan önlemek,

  •Hizmetin tüm aşamalarında fırsatları etkin değerlendirerek enerji piyasası sektöründe üst sıralarda olmak,

  •Usulsüz elektrik kullanımını azaltıp enerji israfını önlemek, tüketicilere kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisini sunarak müşteri memnuniyetini arttırmak,

  •Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmek, çalışanların teknik davranışsal yetkinliklerini artıracak eğitimleri sürekli kılmak,

  •Müşterilerimize sunduğumuzu hizmetlerin her zaman yüksek standartlarda olması için değişen teknolojileri, iletişim araçlarını ve işletme kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmak,

  •Faaliyetlerimiz nedeni ile oluşan atıklarımızı mümkün olduğunca azaltıp geri dönüşüm kapsamında tekrar geri kazanmak,

  •Doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve oluşan atıkları uygun yöntemlerle uzaklaştırılmasını ve geri dönüşümünü sağlanmak,

  •Tüm hizmet aşamaları süresince ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbirleri almak,

  •Tüm hizmet aşamaları süresince doğaya, insana, çevreye uygun, kaliteli malzeme kullanımı ve enerjiyi verimli kullanarak enerji performansımızı sürekli iyileştirmek,

  •Toprağa, suya ve diğer doğal ortamlara yönelik kirlenmenin önlenmesinin sağlamak,

  •Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevreyi miras bırakmak,

  •Müşteri Memnuniyeti, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir entegre yönetim sistemiyle, elektrik dağıtım sektörüne öncülük etmektir.

  •Müşteri odaklı yönetim anlayışıyla tüm çalışanlarımızla iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması hedefine odaklanan, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu bilinci ile hareket eden, çevre ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren bir kuruluş olmak,

  •İş kazalarını kabul edilebilir sınırlar altında tutarak faaliyetlerimizi sürdürmek ve tüm çalışanlarımızı oluşabilecek tehlike ve risklere karşı korumak,

  •Merkez iş yeri ve bağlı birimlerindeki çalışanların, yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve sahada çalışan personelin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için her türlü tedbiri almak,

  •Araç, gereç ve kişisel koruyucu donanımları bulundurmak ve gerektiğinde kullanılmasını sağlamak,

  •İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek güvensiz durum ve davranışları, olası kaza risklerini etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,

  •Her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, yüklenicilerin sağlık ve güvenliğini temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ilerde doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmak,

  •Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde; alınan İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek ve uygunsuzlukları gidermek için belirli periyotlarla saha denetimleri yapmak,

  •Bilginin, gizlilik gerekliliği, bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını sağlamak,

  •Bilginin, bütünlük gerekliliği, bilgi varlıklarının tam ve doğruluğunun sağlanmasını, yetkisiz değişimlerden korunmasını sağlamak,

  •Bilginin, erişilebilirlik gerekliliği, bilgi varlıklarının ihtiyaç duyulduğu anda yetkili kullanıcılar tarafından kullanılabilir olmasını sağlamak,

  •Çalışanların özlük bilgilerinin mahremiyetini sağlamak,

  •Müşteri bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesinin engellenmesini sağlamak,

  •Operasyonel Know-How’ın sürekli geliştirilmesi ve korunması sağlamak,

  •Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmesi sağlamak,

  •İnsan kaynakları yönetiminde istihdam öncesi, sırası ve sonrasında güvenliği sağlama açısından kuralların belirlendiği süreçler oluşturmak,