Lütfen en az 3 karakterlik aranacak kelimeyi yazınız
 • 10
 • SIKÇA SORULAN SORULAR
  Sayacım arızalandı ne yapmalıyım?
  Sayacınızın arızalı olması durumunda en yakın İşletme Müdürlüğümüze dilekçeyle birlikte müracaat etmeniz gerekmektedir.
  Sayacım yanlış okundu, ne yapmalıyım?
  Hatalı olan faturanız ile birlikte bağlı bulunduğunuz en yakın hizmet noktamıza bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.
  Abonelik sözleşmesinin kullanıcı adına olması zorunlu mudur?
  Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine göre elektrik sözleşmesinin kullanıcı adına olması zorunludur. Aksi halde usulsüz elektrik kullanımı yaptırımları uygulanabilir.
  Abonelik sözleşmemi nasıl iptal edebilirim?
  Abonenin ya da vekilinin, tüzel kişiliklerde yetkilinin yazılı başvurusu ve nüfus cüzdan fotokopisi ile en yakın hizmet noktamıza başvurması gerekmektedir.
  Serbest tüketici kimdir?
  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestîsine sahip gerçek veya tüzel kişilerdir.
  Serbest olmayan tüketici kimdir?
  Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, bölgesinde bulunduğu görevli perakende satış şirketlerinden yapabilen gerçek veya tüzel kişidir.
  Perakende satış sözleşmesi nedir?
  Bağlantı anlaşması mevcut kullanım yeri için, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi ile müşteriler arasında imzalanması gereken müşterinin elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet alımına yönelik koşul ve hükümleri kapsayan sözleşmedir. Perakende satış sözleşmesinin imzalanması ile aboneliğiniz yapılmış olur.
  Abonelik işlemleri için nereye başvurulmalıdır?
  Abonelik işlemleri için en yakın hizmet noktamıza başvurulması gerekmektedir.
  Dağıtım ve perakende satış şirketleri faaliyetleri niçin ayrıştırılmaktadır?
  En temel amaç olarak rekabeti artırarak, kamu menfaatinin artırılması tüketicilere tarifeden farklı indirimler uygulayabilme, hem üretim hem de tedarik alanında verimli bir rekabet ortamı sağlamaya yönelik olarak ayrıştırılmaktadır.
  Dağıtım ve perakende satış şirketleri ayrışması nedir?
  Elektrik Piyasası Kanunu 3. maddesinde yer alan 'dağıtım şirketleri, üretim ve perakende satış faaliyetlerini, 01.01.2013 tarihinden itibaren ancak ayrı tüzel kişilikler altında yürütürler.' hükmü doğrultusunda, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin birbirinden ayrılmasıdır.
  Trafo bakımları neden yapılmaktadır?
  Elektrik dağıtım sistemlerinde işletme bakım talimatları uyarınca yılda en az bir kez bakım yapılması gerekmektedir. Trafo merkezlerindeki bu bakım çalışmalarını özellikle okulların kapalı olduğu, tatil mevsimi ve ısınma vs. gibi problemlerin yaşanmadığı yaz aylarında planlanmakta, abonelerimizin kış aylarında enerji problemi ile karşılaşmamaları için gereken önlemler alınmaktadır.
  Kompanzasyon sisteminin hangi şartlarda yaptırılması zorunludur?
  Tarife Uygulama Usul ve Esasları’na göre; mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler hariç 9 kW bağlantı (talep) gücünün üzerindeki tüm aboneler reaktif güç kompanzasyonu yapmak zorundadır.
  Dağıtım Şirketi her tarafı (yolu, sokağı, caddeyi, siteleri) aydınlatmakla yükümlü müdür?
  Aydınlatma yönetmeliği gereği Dağıtım Şirketleri, belediyenin ve il özel idaresinin belirlediği ve onayladığı kamunun genel kullanımına açık cadde, sokak ve bulvarları aydınlatmakla yükümlüdür. Özel patika yollara, duvarla çevrili site içlerine, özel mülklere yönetmelik gereği aydınlatma yapılamamaktadır.
  Engellilere, yoksullara, dul ve yetimlere yönelik tarifeler var mıdır?
  Elektrik piyasasında şu an için bu kapsama giren tüketicilere, herhangi bir indirimli tarife bulunmamaktadır.
  Elektrik birim fiyatları, yapılan zam veya indirim oranları kim tarafından belirlenmektedir?
  Elektrik birim fiyatlarında yapılan zam ve indirim oranları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenmektedir.
  Dönemsel elektrik birim fiyatlarını nereden öğrenebilirim?
  Elektrik birim fiyatlarına EPDK web sitesinden ulaşabilirsiniz.
  İnternet üzerinden fatura bilgilerimi görebilir miyim?
  Borç sorgulama ekranına girip tesisat ve Vatandaşlık/Vergi numaranızı yazdıktan sonra gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.
  Hangi bankalarla nasıl ödeme yapabilirim?
  Fatura ödemelerinizi ödeme noktalarımızdan yapabilir veya bankanızdan otomatik ödeme talimatı vererek gerçekleştirebilirsiniz. En yakın ödeme noktasına internet sitemizde Müşteri Hizmetleri başlığı altından ulaşabilirsiniz.
  Hangi durumlarda elektrik enerjisi kesilir?
  Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketildiğinin tespit edilmesi, tüketilen enerji bedeline ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması durumları ile ayrıca müşterinin sözleşmesinde enerjinin kesilmesini gerektirecek özel hususların neler olduğu yer almış ise bunların oluşması halinde müşterinin elektriği kesilir.
  Kesilmiş olan elektrik yeniden nasıl bağlanır?
  Müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla, kesme-bağlama bedeli tahsil edilerek elektrik enerjisi yeniden bağlanır.